Ingrid Glimelius

Akademiska meriter:
Leg läk, Professor
CV:
Ladda ned CV
ORCID:
0000-0001-6158-3041

Kort presentation

Överläkare och professor i Onkologi. Akademiska Sjukhuset, samt Uppsala Universitet

Ordförande i Cancerrådet Akademiska Sjukhuset

Forskargruppsledare vid Immunologi, Genetik och Patologi. Vi studerar lymfom, testikelcancer och äggstockcancer med fokus på hela sjuksomsförloppet från diagnos, till behandling och uppföljning.

Vi studerar införande av nya målstyrda läkemedel, studera biverkningar av cancerläkemedel och strävar mot bot av sjukdomarna och en god livskvalitet för de som drabbats

Nyckelord

  • barnafördande efter cancer
  • biverkningar
  • cancer
  • cancer epidemiologi
  • cancer överlevarskap
  • hodgkins lymfom
  • immunterapi
  • lymfom
  • mantelcellslymfom
  • testikelcancer

Biografi

Professor i Onkologi, Uppsala Universitet

Överläkare i Onkologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Ordförande i Cancerrådet Akademiska Sjukhuset sedan januari 2023

Disputation, Uppsala Universitet 2009, Hodgkin lymphoma – an interplay between tumour cell and microenvironment

Läkare, specialist Internmedicin 2011

Läkare, specialist Onkologi 2013

Docent i Onkologi 2016

Good Clinical Practice, Investigator Site Personnel ICH-GCP 2017

Överläkare i Onkologi 2019, tumörgruppsansvarig för mantelcellslymfom och testikelcancer

Professor i Onkologi sedan september 2022

Forskning

"Jag arbetar med att bota cancersjukdomar. Jag strävar mot att de som drabbas av cancer ska få en så god livkvalitet som möjligt både under och efter sin behandling för cancer".

I min forskargrupp studerar vi elakartade lymfom, testikelcancer och äggstockscancer.

Lymfom

Lymfom är en grupp av sjukdomar som drabbar ca 2000/ år i Sverige. Vi har ett fokus på framförallt mantelcellslymfom och Hodgkins lymfom i vår forskargrupp.

Mantelcellslymfom

Mantelcellslymfom är en av de lymfomformer som har sämst prognos och det är mycket angeläget att hitta nya behandlingsstrategier. Förutom en kort överlevnad är många äldre när de drabbas. Glädjande finns det många nya läkemedel där vi strävar efter att göra dessa behandlingar tillgängliga för fler personer och studera hur vi kan styra behandlingen så det ger maximal effekt och så lite biverkningar som möjligt.

Genom aktivt deltagande i den nordiska mantelcellslymfomgruppen har vi fört in och utvärderat effekter av flera nya målstyrda läkemedel. De kliniska studier vår grupp genomför är: den nordiska ALTAMIRA studien, den nordisk-brittiska ENRICH studien och den nordiska VALERIA studien.

Vi har även pågående biologisk forskning om tumörmikromiljö, genetiska förändringar i tumörerna och syfte att studera uppkomstmekanismer.

Med hjälp av stora epidemiologiska registerstudier studerar vi biverkningar av cancerläkemedel.

Vi deltog även från Uppsala i den Europeiska TRIANGLE studien som nyligen visade att tillägg av tyrosinkinashämmaren Ibrutinib till cytostatika avsevärt förbättrade överlevanden vid mantelcellslymfom. Detta skifte kommer förhoppningsvis leda till en bättre och bättre överlevnad. Dessa kliniska studier görs med hjälp av Klinisk Forsknings och Utvecklingsenhet (KFUE) vid Akademiska Forskningavdelningen på Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Hodgkin lymphoma

Hodgkins lymfom är den vanligaste cancern hos unga kvinnor och män. Överlevnaden är idag god men intensiva cytostatika behövs för att uppnå detta. Dessa biverkningar kan bland annat vara risk för påverkan på fertiliteten, trötthet, hjärtbiverkningar och risk för att få en ny annan cancer.

Vi har kunnat utvärdera effekter och bieffekter av onkologiska behandlingar på riktigt lång sikt, t.ex. cellgiftsbehandling hos barn och strålbehandling för unga vuxna, vilket har varit framgångsrikt. Våra studier av överlevarskap hos cancerpatienter (framförallt hos Hodgkins lymfompatienter) har gett resultat som är applicerbara för hela populationer av patienter, alltså även för patienter som aldrig inkluderas i kliniska prövningar.

Våra studier av barnafödande för patienter som tidigare haft Hodgkins lymfom har rönt mycket stort intresse internationellt. Vi har här i samarbete med Caroline Weibull Caroline Weibull vid Enheten för klinisk epidemiologi i Stockholm dels visat att det för en kvinna som tidigare haft Hodgkins lymfom inte innebär någon ökad risk för återfall om hon skulle önska att bli gravid efter genomgången behandling. Vi har också visat att med moderna intensiva cytostatika lyckas majoriteten av de kvinnliga canceröverlevarna bli gravida och få barn. Dessa data är publicerade i en serie av artiklar i den interanationella tidskriften Journal of Clinical Oncology: Contemporarily Treated Patients With Hodgkin Lymphoma Have Childbearing Potential in Line With Matched Comparators.

Weibull CE, Johansson ALV, Eloranta S, Smedby KE, Björkholm M, Lambert PC, Dickman PW, Glimelius I. J Clin Oncol. 2018 Jul 25:JCO2018783514. doi: 10.1200/JCO.2018.78.3514. [Epub ahead of print] PMID: 30044694

Pregnancy and the Risk of Relapse in Patients Diagnosed With Hodgkin Lymphoma.

Weibull CE, Eloranta S, Smedby K, Björkholm M, Kristinsson SY, Johansson AL, Dickman PW, Glimelius I. J Clin Oncol. 2016 Feb 1;34(4):337-44. doi: 10.1200/JCO.2015.63.3446. Epub 2015 Dec 14. PMID: 26668344

Graviditet och risken för cancer

Vi har en mycket aktiv forskning rörande olika aspekter av barnafödande och risken för flera olika cancersjukdomar. Vi samarbetar här med flera forskare från Norden och även USA inom den nordiska gruppen för perinatala riskfaktorer och cancer. Forskning rörande graviditet och cancer är ett viktigt fält i och med att det idag är vanligt att kvinnor senarelägger barnafödandet och att det därför ibland sammanfaller med insjuknandet i cancer och även kan påverka cancerrisken.

Preterm delivery is associated with an increased risk of epithelial ovarian cancer among parous women.

Sköld C, Bjørge T, Ekbom A, Engeland A, Gissler M, Grotmol T, Madanat-Harjuoja L, Gulbech Ording A, Stephansson O, Trabert B, Tretli S, Troisi R, Toft Sørensen H, Glimelius I.

Int J Cancer. 2018 May 8. doi: 10.1002/ijc.31581. [Epub ahead of print] PMID:29737528

Pregnancy Complications and Subsequent Breast Cancer Risk in the Mother: A Nordic population-based case-control study.

Troisi R, Gulbech Ording A, Grotmol T, Glimelius I, Engeland A, Gissler M, Trabert B, Ekbom A, Madanat-Harjuoja L, Toft Sørensen H, Tretli S, Bjørge T.

Int J Cancer. 2018 May 11. doi: 10.1002/ijc.31600. [Epub ahead of print] PMID: 29752724

The role of pregnancy, perinatal factors and hormones in maternal cancer risk: a review of the evidence.

Troisi R, Bjørge T, Gissler M, Grotmol T, Kitahara CM, Myrtveit Saether SM, Ording AG, Sköld C, Sørensen HT, Trabert B, Glimelius I.J Intern Med. 2018 May;283(5):430-445. doi: 10.1111/joim.12747. Epub 2018 Mar 25. PMID:29476569

Media

En av våra deltagare berättar om sin erfarenhet av att behandlas för mantel cells lymfom i en klinisk studie: https://www.youtube.com/watch?v=df6stYjhWXM

Vår vision för medicinska fakulteten: https://www.medfarm.uu.se/vision/ Creating visons for the Medical Faculty Fall 2020

Att få livet tillbaka med hjälp av nya läkemedel

En av patienterna berättar om deltagandet i en av de kliniska studier vi genomför

https://www.youtube.com/watch?v=df6stYjhWXM

Vision Uppsala University

Här pratar jag om hur vi kommer fram till en ny vision för Uppsala Universitet

https://www.medfarm.uu.se/vision/

Nya behandlingar för mantelcellslymfom

Artikel i Svensk Onkologi om de nya behandlingar som precis introducerats vid återfall av mantelcellslyfmom

https://www.onkologiisverige.se/mantelcellslymfom-kan-behandlas-effektivare-med-battre-uppfoljning/

Mantelcellslymfom nyheter 2023

Artikel i tidskriften Svensk Onkologi om mantelcellslymfom

https://www.onkologiisverige.se/flera-nya-behandlingsmojligheter-ger-nu-okat-hopp-vid-mantelcellslymfom/

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Ingrid Glimelius

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin