Mitra Mehravaran

Universitetsadjunkt vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Röntgensjuksköterskeprogrammet

Telefon:
018-611 47 62
E-post:
mitra.mehravaran@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
Lärarexamen, Leg röntgensjuksköterska, Med mag
Mitra Mehravaran

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin