Sebastian Cöllen

Bibliotekarie (tjänstledig) vid Universitetsbiblioteket; Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

Telefon:
018-471 29 15
Mobiltelefon:
072-999 96 50
E-post:
sebastian.collen@ub.uu.se
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2023-07-01 - 2026-07-01

Forskare vid Institutionen för moderna språk; Tyska

Telefon:
072-999 96 50
Mobiltelefon:
072-999 96 50
E-post:
sebastian.collen@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
Teologie doktor och filosofie doktor
CV:
Ladda ned CV
ORCID:
0000-0002-9227-9541

Kort presentation

Akademiforskare finansierad av Kungl. Vitterhetsakademien. Min aktuella forskning berör huvudsakligen religiös metaforik i medeltida tyska källor, men jag har även pågående forskningsprojekt om stamböcker från 1600-talet. Också materialitet i skärningspunkten mellan analogt och digitalt intresserar mig. Redaktionssekreterare för tidskriften Studia Neophilologica. Tidigare forskning i germansk religion.

Nyckelord

 • metaphors
 • old norse mythology
 • philology
 • stammbücher

Biografi

Academic curriculum vitae

 • 2023–present - Academic Researcher at the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities (Vitterhetsakademien)
 • 2023 - Project HTR Coordinator, Uppsala University Library
 • 2020–2023 - Librarian, Learning and Research Support Division, Uppsala University Library
 • 2020 - Master's degree, ALM (Archives, Libraries, Museums)
 • 2019 - Researcher, Uppsala University Library
 • 2018 - Project Administrator, Uppsala University Library
 • 2018 - Doctorate (dr. phil.), German
 • 2014–present - Editorial Officer at Studia Neophilologica (scientific journal)
 • 2012 - Master's degree (mag. phil.), German
 • 2011 - Doctorate (dr. theol.), History of Religions
 • 2004 - Master's degree (mag. phil.), History of Religions

Projects

 • 2023–present - Research fellow in ‘Att säga det outsägliga. En kognitionslingvistisk analys av metaforikens funktion i Mechthild von Magdeburgs mystika verk’. Research project analysing medieval mystic writings in a cognitive linguistic framework. Funded by the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities.
 • 2023 - Project HTR Coordinator in ‘Gustav’s hand: Digitisation, digital enhancement, and dissemination of the Gustavian Collection’. Digitisation project using handwritten text recognition (HTR) in order to make King Gustav III’s manuscripts available for future research. Initiated by Daniel Alm, funded by Riksbankens jubileumsfond.
 • 2019 - Researcher in ‘Gottfried Schröers stambok (Y 131): Textuella strategier för självstilisering hos 1600-talets svenska adel’. Research and cataloguing project at Uppsala University Library, focusing on 17th century Swedish nobility in the library’s collection of alba amicorum. Funded by Tersmedens stiftelse.
 • 2018 - Project Administrator in ‘Digitization and cataloguing of the alba amicorum at Uppsala University Library’. Deciphering, cataloguing, and creation of authority records for handwritten books, mainly in Latin and German, from the 17th century. Initiated by Daniel Solling, funded by Riksbankens Jubileumsfond.

PhDs

 • 2018 - My PhD thesis in German Language and Literature at the Department of Modern Languages at Uppsala University analyses, through philological methods and in a cognitive linguistic framework, how meaning is created through metaphor in medieval texts by the German poet Frauenlob. – Reviews: Ralf-Henning Steinmetz, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 151 (2022), 102–4; Claudia Lauer, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 144 (2022), 310–14.
 • 2011 - My PhD thesis in History of Religions at the Department of Theology at Uppsala University investigates, through philology, text criticism, and a historical approach, the role and function of the Old Norse god Heimdallr in the textual contexts and the wider mythological tradition.

Prices and awards

 • 2019 - Benzeliusbelöningen (Royal Society of Sciences at Uppsala) for the dissertation Cöllen 2018.
 • 2019 - Westinska priset (Royal Society of the Humanities at Uppsala) for the dissertation Cöllen 2018.

Thesis supervision

 • 2023 - Supervisor of students' theses, C level.
 • 2021–2022 - Supervisor of two master's theses (ALM), whereof one was granted the Collijn award for the best thesis in the subject of library and information science with relevance for research libraries 2023.
 • 2006–2011 - Supervisor of two students’ theses (History of Religion).

Teaching and didactics

 • 2023–present - Lecturer in German language at the Department of Modern Languages, Uppsala University.
 • 2022 - "Supervising students", 2 ECTS.
 • 2020–2023 - Teaching librarian at Uppsala University Library (teaching, i.a., summer courses on materiality and digitisation, as well as courses on information retrieval and referencing).
 • 2019 - "Didactics and communication in archives, libraries, and museums", 10 ECTS.
 • 2019 - "Didactics and communication in libraries", 10 ECTS.
 • 2016/17 - "Language didactics", 1,5 ECTS.
 • 2015–2018 - Lecturer in German language at the Department of Modern Languages, Uppsala University.
 • 2011 - "Didactics for university teachers", 7,5 ECTS.
 • 2006–2011 - Lecturer in History of Religions at the Theological Department, Uppsala University.

See also

Forskning

Min forskning har oftast berört medeltida texter och haft ett starkt filologiskt perspektiv. Från att ursprungligen ha forskat om germansk religion, i huvudsak fornvästnordiska källor, har jag senare rört mig mot tyska religiösa texter och deras bildspråk. Här har jag förenat det filologiska angreppssättet med ett kognitionslingvistiskt perspektiv. Jämte detta har jag bland annat varit inblandad i projekt och forskning kring stamböcker (framför allt från 1600-talet) och materialitet.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Sebastian Cöllen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin