Maria Berg Andersson

Akademiska meriter:
FK, bibl.ex

Kort presentation

Jag undervisar och ger handledning i informationssökning inom framför allt samhällsvetenskapliga ämnen och juridik, och i att källhänvisa och referera manuellt eller med hjälp av referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote.

Jag finns oftast på Ekonomikum (tjänsterum K234) eller på Dag Hammarskjöld och juridiska biblioteket.

Nyckelord

  • bibliotekarie
  • eikon
  • endnote
  • zotero

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Kapitel

Konferenser

Maria Berg Andersson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin