Charlotta Heijkenskjöld

Universitetsadjunkt vid Institutionen för farmaci; Samhällsfarmaci

Telefon:
018-471 43 69
Mobiltelefon:
073-469 71 67
E-post:
charlotta.heijkenskjold@farmaci.uu.se
Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 580
751 23 UPPSALA
Charlotta Heijkenskjöld

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin