Petra Korall

Universitetslektor vid Institutionen för organismbiologi; Systematisk biologi

Telefon:
018-471 64 76
E-post:
Petra.Korall@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Akademiska meriter:
PhD, docent, excellent lärare

Kort presentation

Universitetslektor med forskningsfokus på ormbunkars och lumrars evolution och biogeografi.

Jag är studierektor med huvudsakligt ansvar för pedagogisk utveckling.

Jag undervisar framför allt om växters evolution och mångfald, liksom systematisk teori och fylogenianalys.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin