Göran Eidevall

Professor emeritus i gamla testamentets exegetik vid Teologiska institutionen; Bibelvetenskap

E-post:
goran.eidevall@teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
TD, docent
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Huvudsakliga forskningsområden och intresseinriktningar: profetism och profetlitteratur; metaforik i den Hebreiska bibeln; fiendebilder i profettexter i relation till politisk propaganda i Främre Orienten; samspel självbild-gudsbild-fiendebild i Psaltaren; profetisk kultkritik; retorik; offer och måltider i antikens Israel och Juda; Amosboken; Hoseaboken

Biografi

Född i Landskrona 1955.

Disputerade 1996 i Lund. Avhandlingens titel: Grapes in the Desert: Metaphors, Models, and Themes in Hosea 4-14.

Har tidigare arbetat som lärare vid Pastoralinstitutet i Lund, samt som universitetslärare i bibelvetenskap vid Lunds, Umeå och Göteborgs universitet.

Anställdes 2006 som universitetslektor vid Uppsala universitet. Utnämndes 2012 till professor och till att vara ämnesföreträdare för Gamla testamentets exegetik.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Göran Eidevall

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin