Minna Salminen Karlsson

Affilierad Forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
minna.salminen@gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala
Akademiska meriter:
FD, docent

Kort presentation

Doktor i pedagogik, docent i sociologi .Mitt forskningsfält omfattar genus - teknik - utbildning - organisation. Jag har forskat kring teknisk utbildning, särskilt på högskolenivå och genus i organisationer, framför allt i akademin och dataföretag.

Biografi

Forskning

För närvarande är jag engagerad i tre forskningsprojekt: 1) Att framträda som en framgångsrik student - om manliga studenters copingstrategier på prestigeutbildningar 2) Digitalisering och dess effekter på sjuksköterskors arbetsmiljö 3) Vad är likvärdigt arbete? Arbetsvärdering som verktyg för att åstadkomma jämställda löner i kommunala sektorn i Sverige, samt i Nordic Centre of Excellence: Nordwit, Women's Careers in Technology-Driven Research and Innovation In and Outside of Academe.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Minna Salminen Karlsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin