Cecilia Yates

Kommunikatör vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mobiltelefon:
070-425 05 71
E-post:
cecilia.yates@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Kommunikatör vid området för medicin och farmaci, enheten ledningsstöd. Arbetar framförallt med forskningskommunikation men även med intern och annan extern kommunikation, både på strategisk och operativ nivå. Samverkan med media och samhälle: Kontakta mig för information om vår verksamhet och forskning tel. 0704-250571. Jag tar också gärna emot frågor från allmänheten, organisationer och skolor samt studiebesök av olika slag.

Cecilia Yates

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin