Carina Bromark

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket; Avdelningen för digitalisering

Telefon:
018-471 39 47
Mobiltelefon:
070-167 93 40
E-post:
Carina.Bromark@ub.uu.se
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA
Carina Bromark

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin