Fernando Bermúdez

Universitetslektor i spanska vid Institutionen för moderna språk; Romanska språk

Telefon:
018-471 70 23
E-post:
Fernando.Bermudez@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Fernando Bermúdez

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin