Monica Blom Johansson

Akademiska meriter:
PhD

Kort presentation

Jag är universitetslektor vid Logopedprogrammet vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Jag undervisar nu främst i basämnena hjärnans anatomi och fysiologi, kognitiv neurovetenskap samt neurolingvistik. Utöver det handleder jag studenter på magister-, master- och doktorandnivå. Min forskning rör framför allt psykosociala konsekvenser vid afasi och hur man kan ge stöd och samtalsträning till närstående. I min tjänst ingår även en klinisk del på Akademiska sjukhuset.

Biografi

Presentation av funktion/arbetsuppgifter
Min forskning fokuserar på ”hur det är att leva med afasi”, särskilt hur situationen ser ut för de närstående och vad man kan göra för att underlätta deras situation. Vidare är jag intresserad av hur kommunikationsstrategier kan tränas in för att underlätta samtal med en person med afasi och huruvida en sådan träning kan främja såväl dennes som samtalspartnerns välbefinnande. Ett sådant arbete kräver valida och reliabla bedömningsinstrument, vilket jag också ägnar mig åt att ta fram.


Jobbrelaterad prestation
Jag har mångårig erfarenhet som logoped av arbete med personer med afasi inom både geriatrisk och rehabiliteringsmedicinsk verksamhet. Jag disputerade 2012 med avhandlingen ”Aphasia and communication in everyday life” (se nedan). Jag är programkommittéordförande för Logopedprogrammat vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Undervisning
På institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är jag kursansvarig för flera kurser på Logopedprogrammet och undervisar bland annat om behandling vid afasi samt om kvalitativ forskningsmetod. Vid samma institution handleder jag även magister- och masteruppsatser samt doktorander.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Monica Blom Johansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin