Björn Olsen

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Infektionsmedicin

Telefon:
018-611 56 61
Mobiltelefon:
070-238 49 44
E-post:
Bjorn.Olsen@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
Överläkare
Björn Olsen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin