Örjan Stenflo

Universitetslektor vid Matematiska institutionen; Dynamiska system och talteori

Telefon:
018-471 31 79
E-post:
orjan.stenflo@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Akademiska meriter:
docent

Kort presentation

Jag har forskat om slumpmässig iteration av funktioner. Speciellt hur sådan teori kan användas som redskap för att att studera egenskaper hos fraktaler samt som redskap inom konvergensteorin för Markovkedjor.

Se min personliga hemsida.

Örjan Stenflo

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin