Josefin Sveen

Gästprofessor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Reproduktiv hälsa

E-post:
josefin.sveen@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
PhD
ORCID:
0000-0002-5523-8126

Kort presentation

Jag bedriver forskning om psykosociala aspekter av traumatiska och svåra händelser. Forskningsprojekt jag arbetar med berör främst posttraumatisk stress och förlängda sorgereaktioner, samt interventionsstudier för att utvärdera psykosociala stödinsatser hos barn och vuxna efter en svårhändelse.

Gästprofessor i klinisk psykologi, Uppsala universitet

Professor i klinisk psykologi, Centre for Crisis Psychology, Universitetet i Bergen, https://www.uib.no/sfk

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Josefin Sveen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin