Josefin Sveen

Gästprofessor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Reproduktiv hälsa

E-post:
josefin.sveen@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
PhD
ORCID:
0000-0002-5523-8126

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin