Jonas Rydfjord

ORCID:
0000-0002-8037-3741

Kort presentation

Jag undervisar inom allmän och organisk kemi för receptarie-, apotekar- samt biomedicinprogrammet. Jag forskar även inom Pd(II)-katalyserade additionsreaktioner; Pd(0)-katalyserade karbonyleringsreaktioner, flödeskemi samt läkemedelskemi.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin