Gerd V.M. Haverling

Professor i latin vid Institutionen för lingvistik och filologi

Telefon:
018-471 14 19
Mobiltelefon:
070-537 26 05
E-post:
gerd.haverling@lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent
CV:
Ladda ned CV

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin