Ravi Dar

Doktorand vid Företagsekonomiska institutionen; Doktorander

E-post:
ravi.dar@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i företagsekonomi

Biografi

Forskning

Mitt forskningsprojekt rör beslutstödssystem, mer precist Business Intelligence. Det handlar om att förstå fenomet ur olika perspektiv. I grunden är frågan varför många organisationer uppfattar dåligt värde trots stora investeringar i informationssystem Löften om bättre beslutsfattande och organisatoriska processer kan sällan uppfyllas. Mitt intresse är att resonera hur diskurser och practice påverkar förväntningar och erfarenheter av BI.

Projektet är finansierat genom forskningsskolan Management & IT.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin