Helène Eriksson

Kort presentation

Administratör på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Biografi

På min 75% arbetstid är jag administrativ resurs på institutionen. Min dagliga arbetstid är 09.00-15.30.

Helène Eriksson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin