Anna Hofsten

Akademiska meriter:
Med. lic.

Kort presentation

Som lektor i medicinsk vetenskap undervisar jag sedan tjugo år på alla nivåer från grundläggande kurser med föreläsningar och seminarier med nybörjarstudenter till kardiologi och examensarbeten på avancerad nivå. Jag är läkare och associerad blodtrycksforskare till Allmänmedicin och Preventivmedicin men har också pedagogisk forsknings- och undervisningserfarenehet av case, webundervisning och klinisk undervisning och tar mentorsuppdrag från lärare på universitetets alla fakulteter.

Biografi

Inför mentorskap:

De undervisningsformer jag har mest erfarenhet av är seminarier och föreläsningar men också annan undervisning som handledning, distansundervisning på nätet, laborationer och klinisk träning.

Jag bor i Uppsala och kan lätt nå alla delar av universitetet även om jag vissa dagar i veckan arbetar i Gävle. Kontakta mig enklast till min direktmail: ahf@hig.se

Med ett utbyte av erfarenheter och kanske lite nya perspektiv hoppas jag kunna vara till hjälp för dig som lärare. I min egen undervisningsvardag på sjuksköterske- och läkarutbildningen har vi ofta pedagogiska diskussioner men sällan under så lugna och fria former som i mentorshandledningen som jag haft sen 2012. Det ska bli spännande att få höra hur du tänker före, under och efter din undervisning.

Publikationer

Hofsten A, Gustafsson C, Häggström E. Case seminars open doors to deeper understanding: Nursing students’ experiences of learning. Nurse Education Today. 2010;30(6):533-538.

Nyström A, Pålsson Y, Hofsten A, Häggström E. Nursing students' experiences of being video-recorded during examination in a fictive emergency care situation. International Journal of Nursing Practice. 2013

Hofsten A. Is gender always reported in blood pressure research? Gender Medicine. 2008; Vol 5, Nr 3: 339.

Hofsten A, Elmfeldt D, Svärdsudd K. Does hypertension or a previous myocardial infarction influence the blood pressure and heart rate responses to changes in body position? Blood Press 2000; 315-22

Hofsten A, Elmfeldt D, Svärdsudd K. Age-related differences in blood pressure and heart rate responses to changes in body position. Blood Press 1999;220-6.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Anna Hofsten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin