Firas Mosavi

Specialistläkare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Radiologi

E-post:
firas.mosavi@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
Leg läk, MD PhD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin