Lilian Vasaitis

Post doc. vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Reumatologi

Telefon:
018-611 00 00
Mobiltelefon:
073-943 27 96
E-post:
Lilian.Vasaitis@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 40, 3tr
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
Specialist inom internmedicin och reumatologi, MD, PhD

Kort presentation

MD, PhD

Överläkare på Reumatologisektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Specialist inom reumatologi och internmedicin

Regional studierektor Uppsala-Örebro regionen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin