Nikolaos Papageorgiadis

Associerad forskare vid Företagsekonomiska institutionen

Mobiltelefon:
076-390 83 55
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Ej tillgänglig vid inst.
Akademiska meriter:
FD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin