Martin Cernvall

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Psykiatri

E-post:
martin.cernvall@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Psykolog och psykoterapeut samt specialist i psykologisk behandling. Min avhandling 2014 fokuserade på studier av stress hos föräldrar till barn med cancersjukdom. Därefter fortsatt forskning som post-doktor inom stress och PTSD. Sedan 2016 även kliniskt verksam som psykolog på Psykosmottagningen för vuxna vid Akademiska sjukhuset och är verksam i forskning rörande kognitiv funktion och negativa symptom vid schizofreni. Sedan 2023 anställd som universitetslektor i klinisk psykologi.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Övrigt

Martin Cernvall

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin