Maria Silverio Leijon

Ekonom vid Konstvetenskapliga institutionen

Telefon:
018-471 15 85
E-post:
maria.leijon@konstvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Ekonom vid Institutionen för musikvetenskap

Telefon:
018-471 15 85
E-post:
maria.leijon@konstvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA
Maria Silverio Leijon

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin