Mats Martinell

Akademiska meriter:
Leg. läkare

Kort presentation

Jag är verksamhetsföreträdare för forskargruppen allmänmedicin, universitetslektor och distriktsläkare. En del av denna tjänst är att bygga upp akademiska vårdcentraler i Region Uppsala.

2019 delegat i elektorförsamlingen

2020 delegat i läkarprogrammets programkommitté

Nyckelord

  • covid-19
  • diabetes mellitus
  • epidemiology
  • type 2 diabetes

Forskning

Min forskning handlar om att underlätta en skräddarsydd diabetesbehandling. Sedan 2012 är jag projektledare för diabetesstudien Alla Nya Diabetiker i Uppsala län (ANDiU). Som ett komplement till ANDiU startade jag 2022 forskningsstudien AUTOMETA-DM med syfte att karakterisera metabola profiler hos personer med prediabetes och diabetes.

Under 2020-2022 var jag ansvarig forskare för projektet CRUSH Covid som beskrev smittspridning av covid-19 i region Uppsala. Sedan 2023 leder jag studien Symptom Genome Project (http://sgp.bio/) som undersöker hur symtomrapportering skiljer sig mellan olika luftvägsvirus.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Mats Martinell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin