Peter Svedlindh

Professor i fasta tillståndets fysik vid Institutionen för materialvetenskap; Fasta tillståndets fysik

Telefon:
018-471 31 35
Mobiltelefon:
070-425 01 37
E-post:
peter.svedlindh@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala
Akademiska meriter:
TeknD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin