Bertil Bengtsson

Pens. Adjungerad professor i civilrätt vid Juridiska institutionen; Gäster och övrigt verksamma

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JD, FK, pens Justitieråd

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin