Helena Enderskog

Forskningsassistent vid Institutionen för ekologi och genetik; Erkenlaboratoriet

Telefon:
018-471 28 57
Mobiltelefon:
070-167 94 11
E-post:
Helena.Enderskog@ebc.uu.se
Besöksadress:
Norra Malmavägen 45
761 73 NORRTÄLJE
Postadress:
Norra Malmavägen 45
761 73 NORRTÄLJE
Akademiska meriter:
FK

Kort presentation

Jag arbetar som forskningsassistent på Erkenlaboratoriet sedan 1994. Min utbildning är inom hydrologi / limnologi. Mina arbetsuppgifter på vårt ackrediterade laboratorium är vatten- och sedimentkemiska analyser, växt- och djurplanktonanalys samt provtagning.

Helena Enderskog

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin