Urban Wiklund

Professor i materialvetenskap vid Institutionen för materialvetenskap; Tillämpad materialvetenskap

Telefon:
018-471 30 92
Mobiltelefon:
070-425 00 92
E-post:
urban.wiklund@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap
Urban Wiklund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin