Ingrid I. Olsson

Akademiska meriter:
FD, excellent lärare

Kort presentation

Ingrid Olsson är docent i pedagogik, excellent lärare, lektor i didaktik och fil dr i psykologi. Hennes forskning handlar främst om förskola, skola, funktionsnedsättning, inkludering, delaktighet, implementering, samverkan och ledarskap. Hon ingår i olika nationella och internationella samarbeten. Hon undervisar inom grundutbildning, masterprogram och forskarutbildning.

Forskning

Ingrid Olssons forskning handlar främst om förskola, skola, funktionsnedsättning, inkludering, delaktighet, implementering, samverkan och ledarskap. Hon ingår i olika nationella och internationella samarbeten.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Ingrid I. Olsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin