Lena Kåreland

Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik; Affilierad personal

Telefon:
018-471 61 80
Fax:
018-471 61 87
E-post:
lena.kareland@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. e.ö.
Akademiska meriter:
FD

Forskning

Kort presentation av forskningsinriktning

Professor i svenska med inriktning mot didaktik och litteraturvetenskaplig ämnesteori. Verksam vid Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för didaktik.

Min forskning ligger huvudsakligen inom det litteratursociologiska området och är främst inriktad på barnlitteratur. Avhandlingen om Gurli Linders barnbokskritik (1977) är exempel på presshistorisk forskning och kan ses som en del i kartläggandet av den svenska barnbokens historia. Ett annat forskningsområde som jag ägnat mig åt är studiet av bilderböcker och ungdomslitteratur. Jag har vidare intresserat mig för samspelet mellan barn- och vuxenlitteratur, särskilt ifråga om den svenska 1940-talsmodernismen och under 1960- och 70-talen. Författare jag studerat är Lennart Hellsing, Tove Jansson och Astrid Lindgren. Under senare år har jag i olika forskningsprojekt undersökt skönlitteratur i skolan i ett genusperspektiv samt skönlitteraturens roll i den nya lärarutbildningen.

Pågående forskning

  • Medlem i det redaktionsråd som arbetar med utgivningen av en svensk barnlitteraturhistoria
  • Analyser av några svenska ungdomsromaner under det första decenniet av 2000-talet

Publikationer

Lena Kåreland

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin