Dennis A. Hejhal

Professor emeritus i matematik vid Matematiska institutionen; Dynamiska system och talteori

E-post:
Dennis.Hejhal@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Akademiska meriter:
PhD

Kort presentation

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am Professor Emeritus of Mathematics at Uppsala University since 1 January 2013.

I am currently still active at the University of Minnesota (in Minneapolis, MN, USA).

My direct email there is: "hejhal@umn.edu" .

My main specialties are: analytic number theory, automorphic forms, and complex analysis.

Dennis A. Hejhal

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin