Olof Åslund

Kort presentation

Olof Åslund är gästprofessor vid nationalekonomiska institutionen och vetenskaplig ledare vid Uppsala Immigration Lab. Forskare och tidigare generaldirektör vid IFAU (2010-2019). Han har varit ledamot av Delegationen för Migrationsstudier (Delmi) och forskningsledare vid SNS. Till hans forskningsintressen hör invandring och arbetsmarknad, betydelsen av omgivning och nätverk på arbetsmarknaden och politikens arbetsmarknadseffekter.

Personlig hemsida

Olof Åslund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin