Maria Karlsson

Universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Telefon:
018-471 29 55
E-post:
maria.e.karlsson@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Biografi

Forskningsintressen

Bokhistoria, läsning, receptionsteori, textkritik och digital utgivning, berättarteknik, genreteori, retorik, genus- och queerteori, intersektionalitet, celebrity studies, teorier om emotioner, sårbarhet och plats. Selma Lagerlöf, 1800-/1900-talslitteratur – särskilt moderna genombrottets, brev, samtida populärkultur, radio.

I min avhandling från 2002 diskuterade jag det melodramatiska inslaget i ett antal romaner av Selma Lagerlöf med inriktning på genus och mot bakgrund av teorier om melodramen i litteraturvetenskap, men också i film- och teatervetenskap. Jag har därefter arbetat med det stora Selma Lagerlöf-arkivet i Kungl biblioteket med två längre projekt, bägge finansierade av Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Dessa är dels ett editionsfilologist utgivningsprojekt, dels ett projekt som baseras på tiotusentals brev till Selma Lagerlöf och handlar om allmänhetens läsning och om hur deras bild av Lagerlöf växte fram. Jag har också forskat om ensamhet, konst och det offentliga samtalet , konstskandaler, (Vetenskapsrådet (Vr)), maskerad och performativitet samt kriminalromaner.

Min undervisning har varit i litteraturvetenskap, retorik, genusstudier och liberal arts.

Nuvarande projekt

1) Ett kommunikationsprojekt som samlar in, digitaliserar, presenterar och kommenterar memorablia – främst brev – från Selma Lagerlöf till allmänheten. Projektet är finansierat av RJ och pågår till slutet av 2018. Det genomförs i samarbete med docent Jenny Bergenmar, LIR, GU, som också är projektledare.

2) Jag sitter sedan 2015 i styrgruppen för det tvärvetenskapliga, 10-åriga Vr-programmet Engaging Vulnerability (EV), UU (se www.engagingvulnerability.se)I min forskning inom EV undersöker jag hur de många tusentals brevskrivarna ur allmänheten som kontaktade Selma Lagerlöf använde sårbarhet som resurs på olika sätt för att få ekonomisk och annan hjälp. Jag kommer också att leda en inriktning inom EV som rör det sårbara rummet. För närvarande är jag involverad i att initiera ett forskningsprogram om Miljonprogrammet, en bostadsmiljö som ofta beskrivs som just sårbar. Mitt eget projekt i det programmet handlar om hur radiodokumentärer om miljonprogrammet. använder sårbarhet.

Kort CV:

 • Född 1964
 • Jur. kand.-examen, 1988 (UU)
 • Gästforskare Duke University, US, Program in Literature, 1997.
 • Undervisning i litteraturvetenskap, retorik, genusvetenskap och liberal arts vid framförallt Uppsala universitet, 1998–.
 • Fil.dr. i Litteraturvetenskap, 2002 (UU)
 • Gästföreläsningar samt föreläsningar inom ramen för tredje uppgiften i bl.a. Uppsala, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Sunne, Lund, Umeå, Ottawa, Toronto, Berlin och Sofia, 2002–.
 • Konferensmedverkan i bl.a. Uppsala, Stockholm, Durham, Tucson, Seattle, London, Umeå, Helsingfors, Åbo, Oslo och Köpenhamn, 1995–.
 • Postdoktoral anställning inom forskningsprogrammet ”Samhällskritik och kulturanalys”, BASTU, UU , 2003–2005.
 • Selma Lagerlöf-arkivet, textkritisk utgivning 2004–2011. (RJ)
 • Forskare vid Centrum för genusvetenskap, UU 2005–2010
 • Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 2008–2013 (RJ)
 • Publically Speaking – konst och det offentliga samtalet 2009–2013 (Vr)
 • Lektor i retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, 2010-04-01–
 • Styrelsen för Selma Lagerlöf-sällskapet, 2003–2013 samt efter det del av valberedningen 2013–.
 • Ledamot av Arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling vid Hist-fil, UU 2009–2012.
 • Lektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen (retorik), UU, fr.o.m. 2010-04
 • Skyddsombud vid Litteraturvetenskapliga institutionen, fr.o.m. 2011–2013
 • Ledamot i Fakultetsnämnden, Hist-fil, UU 2014–08
 • Engaging Vulnerability (Vr) as researcher and member of the steering committee, 2015-09–

Nylig tredje uppgift (2016), www.bildningspodden.se /Selma Lagerlöf #36.

Urval publikationer

Artiklar

2016, ”Biografiska legender från Bowie till Lagerlöf. Fans läsare och författare i fiktion och verklighet”, Fiktion och verklighet. Mångvetenskapliga möten, Anna Bohlin och Lena Gemzöe. Stockholm: Makadam, 43–72.

2016, Med Jenny Bergenmar, ”Evidence of Reading? The Swedish Public’s Letters to Selma Lagerlöf and Quantitative and Qualitative Approaches to the History of Reading”. Plotting the Reading Experience. Theory, Practise, Politics, eds. Lynne McKechnie, Paulette Rothbauer, Knut Oterholm and Kjell Ivar Skjerdingstad, Ontario. Wilfred laurier University Press, 73–85.

2015, ”Introduktion” till Gösta Berlings saga och ”Gösta Berlings saga i andra medier”, Selma Lagerlöf-arkivet, Litteraturbanken 2015.

2014, Med Jenny Bergenmar, ”The Reader in History and Letters to the Author. The Case of Selma Lagerlöf and Her Audience”. In Re-Mapping Lagerlöf: Performance, Intermediality and European Transmissions, red. Bjarne Thorup Thomsen, Helena Forsås Scott and Lisbeth Stenberg. Lund: Nordic Academic Press, 44–59.

2013, Med Måns Wrange, ”Scandal Success. The Political Economy of the Art Scandal”. Scandalous. A Reader on Art and Ethics, red. Nina Möntmann. Sternberg Press: Berlin and New York, 88–106.

2013, ”Kanonforskning, konvergens och kärringromaner”. Fält i förvandling. Genusvetenskaplig litteraturforskning, red. Eva Heggestad, Anna Williams and Ann Öhrberg. Möklinta: Gidlunds, 248–263.

2013, Med Jenny Bergenmar, ”Bästa författarinna, Högtärade Dr. Lagerlöf, Kära sagotant! Om allmänhetens läsning av Selma Lagerlöf”, Riksbankens jubileumsfonds årsskrift 2013, red. Björn Fjæstad. Stockholm: Makadam, 50–59.

2011, ”Den verkliga publikens Selma Lagerlöf”, Spår och Speglingar, red. Maria Karlsson and Louise Vinge. Hedemora: Gidlunds, 185–215.

2008, ”Läsarnas Lagerlöf: kroppen och känslorna”, En ny sits. Humaniora i förvandling. Vänbok till Margaretha Fahlgren, red. Eva Heggestad et al. Uppsala: Acta universitatis Upsaliensis, 233–240.

2008, ”Allmänheten skriver till Selma Lagerlöf”, Selma Lagerlöf 1858–2008…, red. Anna Nordlund and Ann-Charlotte Knochenhauer. Stockholm: Kungliga biblioteket, 105–117.

2008, ”Inledning” till textkritisk utgåva av Selma Lagerlöfs Körkarlen red. Jenny Bergenmar, Maria Karlsson and Petra Söderlund. Stockholm: Sv. Vitterhetssamfundet, IX–LVI.

2007, ”Läsarnas Lagerlöf. 1915 års män läser Kejsarn av Portugallien”, De Nio. Litterär kalender 2007, red. Gunnar Harding, 74–93.

2006, ”Krama frihetens kalla sten. Kvinnors ensamhet i Nesser-land”, Den moderna ensamheten, red. Maria Karlsson and Sharon Rider. Stockholm/Stehag: Symposion, 93–119.

2004, ”Tablå och travesti. Ett omklädningsrum hos Selma Lagerlöf”, Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, red. Eva Heggestad och Anna Williams. Lund: Studentlitteratur, 51–74.

Böcker

2017–2018 Med Jenny Bergenmar, Läsarnas Lagerlöf, ca 400 s. Forthcoming.

2017, Unga läser. Läsning, normer och demokrati. red. Maria Karlsson & Åse Hedemark. Möklinta: Gidlunds. Forthcoming, spring 2017.

2011, Spår och Speglingar, red. Maria Karlsson and Louise Vinge. Hedemora: Gidlunds.

2006, Den moderna ensamheten, red. Maria Karlsson and Sharon Rider. Stockholm/Stehag: Symposion.

2005, I Selma Lagerlöfs värld. Fjorton uppsatser redigerade av Maria Karlsson och Louise Vinge. Stockholm/Stehag: Symposion.

2002, Känslans röst. Det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst. diss. Uppsala, Stockholm: Symposion.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Maria Karlsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin