Janne Lindqvist

Universitetslektor i retorik vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Telefon:
018-471 29 60
E-post:
janne.lindqvist@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Janne (Jan Erik) Lindqvist, född i Östersund år 1969. Universitetslektor; docent i retorik och FD i litteraturvetenskap. Svensk nationalredaktör för Rhetorica Scandinavica.

Forskar om retorikens teori och historia – särskilt dess uppkomst som egen disciplin i antikens Grekland – samt om svensk 1600- och 1700-talsdikt och om modern offentlig kommunikation i skilda medier. Författare bland annat till Klassisk retorik för vår tid – grundbok på många universitetsutbildningar i retorik i Skandinavien

Biografi

AKADEMISKA ANSTÄLLNINGAR I URVAL

2020- Docent, Retorik, Uppsala universitet

2010- Universitetslektor, Retorik, Uppsala universitet

2011- Gästlärare, Retorik, Kandidatprogrammet i informationsdesign, Mälardalens högskola

2008-2011 Gästlärare, retorik, Institutionen för Reklam och PR, Stockholms universitet

2005-2010 Universitetslektor, Litteraturvetenskap, Högskolan i Gävle

2005 Vik Universitetslektor, Litteraturvetenskap, Uppsala universitet

2003-2005 Vik. Universitetslektor, Litteraturvetenskap, Högskolan i Gävle

2002 Vik. Universitetslektor, Litteraturvetenskap, Mälardalens högskola

1997-2000 Lärare, retorik, Linköpings universitet, Campus Norrköping

1996-2002 Timanställning som universitetslärare, Litteraturvetenskap, Mälardalens högskola

EXAMINA I URVAL

2002 FD, Litteraturvetenskap, Uppsala universitet.

1994 Fil. kand., Litteraturvetenskap, Uppsala universitet.

Forskning

Forskningsintressen

Klassisk retorisk teori, med särskilt fokus på sofistisk retorik och Aristoteles Retoriken, klassisk och modern retorisk argumentationsteori, vetenskapsretorik, epideiktisk retorik.

Pågående forskning

Topiker, känslor och argumentationskonst i antik retorikteori

Framväxten av vissa centrala nyckelbegrepp i den retoriska teorin från sofisterna till Aristoteles.

Vetenskapliga artiklar/Bok

Retorikens historia

Akademisk kursbok

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Janne Lindqvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin