Anna Nordlund

Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Anna Nordlund är docent i litteraturvetenskap och lektor i didaktik. Hon undervisar i barnlitteratur och litteraturdidaktik. Forskningsintressen rör litteraturhistoria (särskilt perioden 1880-1940), litteratursociologi och litteraturdidaktik. Nordlund har skrivit flera böcker om Selma Lagerlöf och introduktionsböcker i litteraturvetenskap.Tillsammans med Ann Boglind har hon utarbetat antologin En bro av poesi för lågstadiet samt lärportalen Litteraturbankens skola (Litteraturbanken.se).

Biografi

Anna Nordlund undervisar framförallt på förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammen, men har också uppdragsutbildning inom barnlitteratur och litteraturdidaktik. Hon har gett ut två läromedel som vänder sig till lärarstudenter och nybörjarstudenter i litteraturvetenskap: Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år – åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga (2008) på Liber och Varför litteraturvetenskap? (2013) på Studentlitteratur, ny upplaga 2020. Tillsammans med Ann Boglind har Nordlund utarbetat Litteraturbankens skola (litteraturbanken.se) och gett ut diktantologin En bro av poesi, som Svenska Akademien hösten 2021 gav som gåva till alla sexåringar i Sverige. Nordlund deltar i forskargruppen STOLP och har forskat om barns tidiga skrivande. Hon disputerade i litteraturvetenskap år 2005 på avhandlingen Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien (utgiven på Brutus Östlings bokförlag Symposion). Hon har fortsatt att forska om Lagerlöf och bland annat gett ut biografin Selma Lagerlöf Sveriges modernaste kvinna (Bokförlaget Max Ström 2018). Hon har också varit med och skrivit barnboken Svenska hjältinnor (Bokförlaget Max Ström 2019) med berättelser om verkliga kvinnor i Sveriges historia.

Forskning

Anna Nordlund är docent i litteraturvetenskap och lektor i didaktik. Vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har Nordlund varit verksam i projekten Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i tidiga skolår (VR 2013-2017). Nordlund disputerade 2005 i litteraturvetenskap med avhandlingen Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien. Därefter har hon bland annat haft forskartjänst finansierad av Riksbankens jubileumsfond för att förbereda utgivning av Selma Lagerlöfs samlade skrifter och arbeta med den digitala resursen Selma Lagerlöf-arkivet, som nu är en del av Litteraturbanken. Hon har gjort ord- och sakförklaringar till de textkritiska utgåvorna av Gösta Berlings saga och Osynliga länkar. Bland de senaste årens forskning finns artiklar om Selma Lagerlöfs betydelse för den svenska stumfilmens framgångar, litteraturens ställning i undervisning och mediasamhälle vid förra sekelskiftet fram till idag, utgivning och granskning av Sven Delblanc texter om Selma Lagerlöf samt biografin Selma Lagerlöf Sveriges modernaste kvinna (Bokförlaget Max Ström 2018), som också utkommit på polska (2022).

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Anna Nordlund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin