Patrik Juslin

Professor i psykologi, ssk musikpsykologi 10 vid Institutionen för psykologi; Avdelningen för Emotionspsykologi

Telefon:
018-471 72 74
E-post:
Patrik.Juslin@psyk.uu.se
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent

Kort presentation

Patrik N. Juslin leder the Music Psychology Group, som ansvarar för institutionens forskning, undervisning samt öppna seminarier i musikpsykologi. Hans forskning fokuserar på musik och känslor, estetik, känslor i rösten, musikutbildning, musik och hälsa, musikutförande och perception av känslor hos schizofrena och dementa. 2020 fick han ett pris från Kungliga musikaliska akademien ”för sin världsledande forskning inom musikpsykologi” som inkluderar boken Musical Emotions Explained (OUP, 2019).

Patrik Juslin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin