Fredrik Engelmark

Akademiska meriter:
TeknD

Kort presentation

UU Samverkan är Uppsala universitets enhet för stöd till forskningssamverkan med organisationer och företag utanför universitetet.

UU Samverkans uppgift är att bidra till ett större nyttiggörande av forskning och kunskap så att den kommer både universitetet och samhället till gagn.

Fredrik Engelmark

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin