Carolina Brown Ahlund

Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Docent och lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning mot konstens historia under den tidigmoderna perioden. Kursföreståndare för Konstvetenskap C; ”Dräkt- och interiörhistoria” (30 hp); ”1900-talets mode och miljöer” (7,5 hp) samt porträttkursen ”Skönhetens mask” (7,5 hp).

Forskning

– Tvåårigt forskningsprojekt finansierat av BWS med start 1 juli 2023: De bortglömda bilderna. Silhuetter, familjeband och sociala nätverk 1770–1820. Skuggor ur den svenska konsthistorien. Projektet lyfter fram en bortglömd bildskatt som kan berätta om amatörkonstens och hemmets betydelse vid sidan av den etablerade konstscenen, om konstmarknad, umgängeskultur och formerandet av sociala nätverk. Via silhuettkonsten leder en rad ännu outforskade vägar rätt in i centrala delar av den svenska historien och kulturhistorien.

– Jag ingår även i ett nystartat flervetenskapligt forskningsprojekt kring Örbyhus gård, under ledning av Ulrich Lange, professor i kulturvård med inriktning mot bebyggelsehistoria vid Göteborgs universitet.

– Avslutat forskningsprojekt: Den bekväma vardagen. Kvinnor kring bord på 1700-talets Näs, konstvetenskaplig monografi utgiven på Carlsson bokförlag i sept. 2020. Projektet har undersökt framväxten av den nya bekvämlighetskulturen i Sverige under 1700-talets senare hälft. Undersökningen har familjen Wadenstierna på herrgården Näs i Roslagen som utgångspunkt. Förändringarna i elitens livsstil går här att utläsa i de möbler som användes och de kläder som bars, liksom i det sätt på vilket familjen valde att avbilda sig i porträttkonsten.

(se förlagets webbsida: http://www.carlssonbokforlag.se/produkt/den-bekvama-vardagen/).

– Nyss avslutat: det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Shopping i Stockholm – Sociala praktiker på gatunivå, 1700–1850 (redaktörer för antologin är historikerna My Hellsing (Uppsala universitet) och Johanna Ilmakunnas (Åbo universitet). I projektet studerade jag hur mode- och skönhetsprodukter annonserades i dagspressen under perioden 1770–1800 och vilken roll som graverade bilder spelade i lanseringen av nya modetrender.

(se förlagets webbsida: https://stockholmia.stockholm/forlag/bocker/shopping-i-stockholm-sociala-praktiker-pa-gatuniva-1700-1850/)

Media

Vetenskapsradion Historia

Det bekväma 1700-talshemmet
45 min
-
tis 27 okt 2020 kl 14.04
På 1700-talet slog det bekväma hemmet igenom hos förmögna svenskar. Lättflyttade möbler med sinnrika tekniska lösningar revolutionerade sällskapslivet i 1700-talets salonger. Inte minst borden blev en symbol för vad inte minst kvinnor förväntades syssla med hemma: skriva brev, dricka kaffe, sy kläder och spela spel. Vetenskapsradion Historia gör hembesök hos konstvetaren Carolina Brown som skildrar bekvämlighetsrevolutionen i aktuella boken Den bekväma vardagen:

https://sverigesradio.se/avsnitt/1591366

Vetenskapsradion Historia: Det bekväma 1700-talshemmet

Ett bekvämt hem har blivit allt viktigare för oss under coronapandemin, och hemmens stora bekvämlighetsrevolution slog igenom på 1700-talet visar en aktuell bok.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1591366

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Carolina Brown Ahlund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin