Malin Löfstedt

Universitetslektor i religionsvetenskap med didaktisk inriktning vid Teologiska institutionen; Religionsbeteendevetenskap och praktisk teologi

Telefon:
018-471 22 04
E-post:
Malin.Lofstedt@teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
TD, excellent lärare, docent

Kort presentation

Jag arbetar som lärare och forskare i religionsvetenskap med didaktisk inriktning vid Teologiska institutionen. Jag har därutöver ett uppdrag som lärarutbildningsansvarig vid institutionen. Jag har tidigare arbetat som lärare i religion på både högstadiet och gymnasiet. Mina forskningsintressen rör ungas relation till religioner och livsåskådningar, religionsdidaktik samt relationen mellan teori och praktik kopplat till religionsundervisning.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Malin Löfstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin