Magnus Jacobsson

Universitetslektor vid Matematiska institutionen; Geometri och fysik

Telefon:
018-471 62 78
E-post:
magnus.jacobsson@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor vid Matematiska institutionen. Mina matematiska intressen är huvudsakligen relaterade till geometri och matematisk didaktik. Jag är medlem av universitetets mentorskollegium och kan därför vara mentor för dig om du t.ex. går universitetets pedagogiska grundkurs och behöver någon som auskulterar vid ett undervisningstillfälle.

Magnus Jacobsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin