Cecilia Arving

Akademiska meriter:
leg. ssk. Phd
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Docent och klinisk lektor. Undervisar på sjuksköterskeprogrammen, grund och avancerad nivå. Forskar/undervisar exempelvis om rehabilitering i cancer- och kommunal primärvård, yrkesmässig handledning, samtalsmetodik, vårdbehov, patienttillfredsställelse, livskvalitet och vetenskaplig metodik.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Cecilia Arving

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin