Gunnel Larsson

Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Grundutbildning

Telefon:
018-611 01 12
E-post:
gunnel.larsson@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
Lärare, studierektor termin 3 sjuksköterskeprogr.
Gunnel Larsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin