Margareta Brattström

Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen; Gäster och övrigt verksamma

Telefon:
018-471 16 23
E-post:
Margareta.Brattstrom@jur.uu.se
Besöksadress:
Riddartorget, Trädgårdsgatan 1
753 09 Uppsala
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JD, doc

Nyckelord

  • civilrätt
  • familjerätt
  • fastighetsrätt

Biografi

Juris doktor (2004)
Docent (2006)
Professor (2011)

Interna uppdrag


Kursföreståndare för och lärare på termin 3. Undervisar på en rad specialkurser samt handleder uppsatser och doktorandprojekt.

Ansvarar, tillsammans med professor Laila Zackariasson och professor Joel Samuelsson, för institutionens högre civilrättsseminarium

Ansvarar, tillsammans med professor Maarit Jänterä Jareborg och professor Anna Singer, för institutionens högre familjerättsseminarium

Ingår i bedömningskommittén som granskar doktorandansökningar, utsedd av juridiska fakultetens forskningsutskott (2020-)

Ledamot i arbetsgrupp som ska se över juristutbildningen i Uppsala, utsedd av juridiska fakultetsnämnden (2022-)

Ingår i Uppsala universitets beredningskommitté avseende pedagogiska priset (2019- )

Ledamot i Universitetets familjepensionsnämnd (2015-)

Ledamot i arbetsgrupp angående studenters psykiska välmående, utsedd av juridiska fakultetens utbildningstuskott (2020-2021)

Projektledare, tillsammans med professor Staffan Svärd, för det universitetsgemensamma projektet Prefektrollen (2019-2020)

Prefekt (2013-2019 )

Ledamot i Fakultetsnämnden, utbildningsutskottet och forskningsutskottet (flera olika perioder, bla 2013-2019).

Prodekan (2011-2013)

Ordförande i Utbildningsutskottet (2009-2013)

Föreståndare för Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF, 2005-2011)

Externa uppdrag

Granskningsuppdrag, Stockholms universitet, verksamheten vid Barnrättscentrum (2022)

Fellow, The European Law Institute (2021-)

Granskningsuppdrag, Uppsala universitet, utbildningsmiljön vid den statsvetenskapliga institutionen (2021)

Granskningsuppdrag för Norges forskningsråd (2020-2022)

Ingick i referensgrupp, ESO-rapport om arvsskatt 2021:2 (2020-2021)

Expert och medlem knuten till Family Law i Europe, Academic Network, FL.EUR (2019-)

Hilda, ett nätverk organiserat av Advokatsamfundet (2019-)

Corresponding member, Cambridge Family Law Centre www.family.law.cam.ac.uk/ (2016-)

Expert knuten till Commission on European Family Law, CEFL (2013-)

Styrelseledamot, Stiftelsen Rättsstatens vänner (2013-)

Peer Review-uppdrag för diverse juridiska tidskrifter (svenska och internationella)

Medlem av redaktionsrådet för International Journal of Law, Policy ant the Family (IJLPF; utgivare Cambridge university (2019-)

Akademiska rådet för Juridisk Publikation (2012-)

Ledamot i Notarienämnden (2012-2022)

Proinspektor, Värmlands nation i Uppsala (2012-)

Rättsfallskommentar m.m. för Info Torg avseende deras juridiska informationstjänst på nätet (2009-)

Medverkar som familje- och fastighetsrättsexpert i radioprogrammet Plånboken, som sänds i P1 (2007-)

Expertkommentator för Blendow Lexnova avseende deras juridiska informationstjänst på nätet (2008-2009, 2016-2020)

Ledamot i Hyresnämnden (2002-2013)

Ledamot i referensgrupp till utredningen om ägarlägenheter i befintliga hyreshus, SOU 2014:33

Expert kopplad till en engelsk forskningsgrupp vid Reading University. Forsknings-projektet avser "Community of property: a regime för England and Wales" (2004-2006)

Expert i 2002 års ägarlägenshetsutredning, SOU 2002:21 (2000-2002)

Intresseområden

Familje- och fastighetsrätt - särskilt förmögenhetsrättslig äktenskaps- och arvsrätt.

Forskning

Pågående projekt:

Nordisk familjerätt 100 år (tillsammans med nordiska kollegor bl.a. prof. John Asland, prof. Hrefna Fredriksdôttir, prof. Ingrid Lund-Andersen, jur.dr Katrine K Fredwall, prof. Tone Sverdrup och prof. Anna Singer). Hittills genomförd forskning finns publicerad i Tidsrkift for Familjerett, arverett og barnevernrettslige spörsmål (FAB) nr 3-4 2021

The Leal Status of De Facto Relationship (internationellt projekt, koordinerat av kollegor vid Cambridge University)

Legal Protection and Empowerment of Vulnerable Adults, inom ramen för FL.EUR. Ansvarar tillsammans med docent Therése Fridström Montoya för en rapport om svensk rätt.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Margareta Brattström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin