Örjan Källskog

Professor emeritus i fysiologi vid Institutionen för medicinsk cellbiologi; Emeriti

Fax:
018-471 43 53
E-post:
Orjan.Kallskog@mcb.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 Uppsala
Postadress:
Box 571
751 23 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent i fysiologi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin