Anders Vahlquist

Professor emer. i dermatologi och venereologi 97 vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Dermatologi och venereologi

E-post:
Anders.Vahlquist@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 85, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
MD, överläk., redaktör Acta Dermato-venereol

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin