Jan Sjölin

Professor emeritus i infektionssjukdomar, överläk. vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Infektionsmedicin

Telefon:
018-611 56 52
Fax:
018-611 56 50
E-post:
Jan.Sjolin@akademiska.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
MD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin