Hans Axelson

Överläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk neurofysiologi

E-post:
hans.axelson@neuro.uu.se
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA
Postadress:
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA
Akademiska meriter:
MD PhD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin