Sverker Scheutz

Akademiska meriter:
JK

Nyckelord

 • akademiskt skrivande
 • allmän ordning
 • betygsombudsman
 • betygssättning
 • examination
 • fri- och rättigheter
 • förvaltningsrätt
 • juridisk metod
 • kommunalrätt
 • konstitutionell rätt
 • offentlig rätt
 • rättssäkerhet
 • skoljuridik
 • socialrätt
 • statsrätt
 • utbildningsrätt
 • yttrandefrihetsrätt

Biografi

f 1953
Jur. kand. 1983
Kammarrättsfiskal 1987
Excellent lärare 2016
Pensionär 2021

Uppdrag vid Juridiska fakulteten
Ledamot i styrelsen för Institutet för utbildningsrätt http://ifu.jur.uu.se

Externa uppdrag
Särskild ledamot i kommunalmål hos Förvaltningsrätten i Stockholm
Ledamot i Sammanslutningen Sveriges juridiska byråers auktorisationsnämnd
Ledamot i kommunfullmäktige i Enköpings kommun
Gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i Enköpings kommun
Ledamot i kommunstyrelsen i Enköpings kommun
Ersättare i direktionen för räddningstjänsten i Enköping och Håbo kommuner.

Intresseområden
Offentlig rätt
Förvaltningsrätt och statsrätt
Mänskliga rättigheter
Allmän ordning och säkerhet
Juridikutbildningars pedagogik
Utbildningsrätt, högskolerätt, skoljuridik
Kommunalrätt
Socialrätt

Undervisning
Offentlig rätt
Förvaltningsrätt
Statsrätt
EU-rätt
Den statliga rektorsutbildningen
Juridik för blivande lärare i samhällskunskap
Socialrätt

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Böcker

Kapitel

Sverker Scheutz

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin